JEZIORO JUNNO     

 

Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej

PROJEKT „CO JUNNO KRYJE W SZUWARACH?”

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW:

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

 

                                           KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Dnia 26 maja 2014r. zorganizowaliśmy seminarium podsumowujące projektu „Co Junno kryje w szuwarach?”. Konferencji przewodniczyła P. Dyrektor Hanna Subkowska – Wójcik, która to powitała zaproszonych gości m. in przedstawicieli Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Radę Rodziców, nauczycieli oraz uczniów gimnazjum. Uczniowie biorący udział w projekcie przedstawili prezentację o efektach działalności projektu. Pani Joanna Kuśnierz (przedstawiciel KPK) zaprezentowała walory Jeziora Junno jak i samego Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy.

W tym dniu rozstrzygnęliśmy ostatni konkurs zaplanowany w ramach projektu pod hasłem „Junno dawniej i dziś”. Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na temat historii i zmian Jeziora Junno. Zwycięzcą okazała się uczennica klasy III gimnazjum Agata Szczypior, natomiast wyróżnienie otrzymała uczennica również III gim Aleksandra Woźniak. Dziewczynom serdecznie gratulujemy.

 

Sprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego do Kartuz

28 kwietnia 2014r. klasa pierwsza naszego gimnazjum wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Kartuz zorganizowanym ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach projektu „Co Junno kryje w szuwarach?”.

Pierwszy punkt programu stanowiła wizyta w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Pani Gabriela Gackowska – specjalista ds. Higieny Komunalnej przedstawiła uczestnikom spotkania cały szereg informacji związanych tematycznie z wodą. Omówiła m.in. jakość wody w naszych wodociągach jak również w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Junno. Zaprezentowała rodzaje badań wody (mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i organoleptyczne), sposób przeprowadzania kontroli oraz niezbędny do tego sprzęt. Następnie udaliśmy się do punktu ujęcia wody w Kartuzach, gdzie obejrzeliśmy studnie głębinowe oraz uczniowie samodzielnie mogli pobrać próby do badania wody.

Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Kartuzach. Poznaliśmy proces technologiczny oczyszczania ścieków doprowadzanych do tutejszej oczyszczalni. Przy oczyszczalni działa również laboratorium w którym wykonuje się badania fizyko – chemiczne ścieków. Dzięki uprzejmości Kartuskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mogliśmy zbadać wodę z naszego jeziora. Badanie objęło takie parametry jak: zawartość azotu, fosforu, żelaza, barwę oraz mętność. Po analizie wyników okazało się, że wody Jeziora Junno mieszczą się w pierwszej klasie czystości.

A oto wyniki badania:


Szczególne podziękowania składamy pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kartuzach oraz Kartuskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji.WARSZTATY CHEMICZNE

W ramach projektu „Co Junno kryje w szuwarach?” zorganizowaliśmy pod koniec kwietnia drugą część warsztatów , które poprowadziła P. Iwona Tesmer. Spotkanie to było poświęcone analizie chemicznej wód Jeziora Junno. Ze środków WFOŚiGW w Gdańsku zakupiliśmy teczki ekobadacza oraz termometr głębinowy oraz krążek Secchiego, dzięki tym sprzętom mogliśmy profesjonalnie badać temperaturę wody, przejrzystość oraz zawartość takich związków jak fosforany, azotany i amon.

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE JEZIORA JUNNO – KONKURS

Podczas szkolnych obchodów Dnia Wiosny 21.03.2014 nastąpiło rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu pt. „ Jezioro Junno miejscem wypoczynku”. Do konkursu zgłoszono kilkanaście prac wykonanych  z różnych materiałów i dowolną techniką. Wszystkie prace były ciekawe. Uczniowie naszej szkoły mogli podziwiać prace na wystawie na holu szkolnym. Komisja konkursowa skrupulatnie oceniła prace i po podsumowaniu punktów wyłoniliśmy zwycięzców.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – Amelia i Wiktor Maszota

II miejsce – Kacper Winczewski

III miejsce – Natalia i Dawid Damaszk

IV miejsce – Paweł i Dawid Wenta

V miejsce  - Kinga Ziemann

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody zakupione ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, które otrzymaliśmy w ramach projektu realizowanego w naszej szkole „Co Junno kryje w szuwarach?”. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
„Co Junno kryje w szuwarach” – wystawa

W ramach projektu ekologicznego „Co Junno kryje w szuwarach” zorganizowaliśmy wystawę pod hasłem „ Junno w czterech porach roku” oraz z działalności naszego projektu. Z wystawą dnia   28 lutego br. pojechaliśmy do Szkoły Podstawowej w Załakowie. Uczniowie dodatkowo przygotowali prezentację multimedialną o działaniach jakie podejmujemy w trakcie trwania  projektu i przybliżyli  ją tamtejszej społeczności szkolnej. Wszyscy byli bardzo zainteresowani i z ciekawością podziwiali wystawę.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu ze Szkoły Podstawowej w Załakowie  za pomoc w organizacji spotkania i życzliwą atmosferę.GMINNY KONKURS MATEMATYCZNO – EKOLOGICZNY

„EKOLOGICZNY PITAGORAS”

Dnia 13.12.2013r. odbyła się w naszej szkole druga edycja Gminnego Konkursu Matematyczno – Ekologicznego pod Patronatem Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza Kobieli. Organizatorem był Zespół Szkół w Kamienicy Królewskiej, od strony merytorycznej nad całością czuwały nauczycielki matematyki i przyrody, panie – Renata Gojtowska i Ewelina Wejer. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Co Junno kryje w szuwarach?” finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych naszej gminy. Wzięli w nim udział uczniowie z następujących szkół: Gowidlina, Jelonka, Łyśniewa, Puzdrowa, Sierakowic, Tuchlina, Załakowa, Szopy, Mojusza, Lisich Jam i Kamienicy Królewskiej. Swoje szkoły reprezentowało ogółem 35 uczestników.

Test wiedzy zawierał 20 pytań z czego 12 z matematyki a 8 z ekologii, na rozwiązanie których uczniowie mieli 60 minut. W sumie uczeń mógł zdobyć 24 punkty.

Po zmaganiach konkursowych, w czasie oczekiwania na werdykt komisji konkursowej, uczestnicy konkursu obejrzeli adaptacje bajek braci Grimm w wykonaniu uczniów klasy I Gimnazjum, pod opieką Pani Dominiki Formeli. Gromkie brawa otrzymała grupa taneczna, przygotowana pod kierunkiem Pani Tatiany Szuta Wejer, która zaprezentowała oryginalny układ taneczny. Po zakończeniu obrad komisji głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Subkowska-Wójcik, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich uczestników oraz odczytała wyniki konkursu. Gratulacje młodym matematykom i ekologom złożył również Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Pan Jacek Mazur. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki a laureaci dyplomy i cenne nagrody zakupione ze środków przyznanych z WFOŚ i GW w Gdańsku.

Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria kl. IV

 


Imię i nazwisko

Szkoła

Miejsce I

Tymoteusz Krzebietke

Sierakowice

Miejsce II

Damian Kropidłowski

Tuchlino

Miejsce III

Hubert Leszczyński

Załakowo

 

Kategoria kl. V

 


Imię i nazwisko

Szkoła

Miejsce I

Kamil Malek

Szopa

Miejsce II

Kacper Formela

Puzdrowo

Miejsce III

Konrad Bonicki

Sierakowice

 

Kategoria kl. VI

 


Imię i nazwisko

Szkoła

Miejsce I

Adam Gackowski

Sierakowice

Miejsce II

Dawid Migowski

Tuchlino

Miejsce III

Patryk Wiśniewski

Gowidlino

                Więcej zdjęć z konkursu

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

 

WARSZTATY BIOLOGICZNME NAD JEZIOREM JUNNO

W ramach projektu „Co Junno kryje w szuwarach” odbyły się warsztaty biologiczne nad jeziorem. Zajęcia poprowadziła P. Iwona Tesmer, nauczyciel biologii i chemii. Grupa uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej spotkała się nad jeziorem aby zapoznać się z fauną i florą samego jeziora jak i terenów wokół niego. Pierwsze zadanie polegało na określeniu swojego położenia i zlokalizowanie jeziora za pomocą mapy i kompasu. Następnie rozpoznawaliśmy gatunki drzew, wokół jeziora. Udało nam się rozpoznać takie gatunki jak: brzoza, dąb, buk, grab, sosna i modrzew. Ocenialiśmy stan zdrowotności drzew w miejscu warsztatów. Kolejne zadanie dotyczyło typów troficznych jezior. Nasz ekspert wyjaśnij młodzieży jakie występują typy troficzne jezior, a następnie uczniowie podjęli próbę określenia typu dlaJ. Junna. Po wykonaniu zadania wszystkie grupy zgodnie stwierdziły, że Junno należy do jezior oligotroficznych, czyli dobrze natlenionych z bogatą fauną i florą. Po obserwacji brzegów jeziora przystąpiliśmy do rozpoznawania zwierząt i roślin żyjących w różnych strefach jeziora. Niestety ze względu na późną już porę(listopad) i niesprzyjającą pogodę, nie udało nam się rozpoznać wielu gatunków, zaobserwowaliśmy m.in. nartnika, małże.

Mimo zimna i deszczu wszystkie grupy poradziły sobie świetnie ze swoimi zadaniami. Serdecznie dziękujemy naszemu ekspertowi p. Iwonie Tesmer za przeprowadzenie zajęć i cenne informacje które nam przekazała.

 

KONKURS MUZYCZNY  „SZANTY NAD JUNNEM”

        Dnia 23 października 2013 r. odbył się w naszej szkole konkurs muzyczny „Szanty nad Junnem” w ramach projektu „Co Junno kryje w szuwarach?” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem konkursu było propagowanie muzycznej kultury żeglarskiej oraz zwrócenie uwagi na piękno naszego jeziora Junno.

        Do zmagań konkursowych zgłosili się uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Konkurs przygotowali uczniowie klasy I gimnazjum - członkowie grupy zaangażowanej w działania projektu, przy wsparciu wychowawcy Pani Eweliny Wejer. Uroczystość rozpoczęła uczennica Agata Jaskulska, która przywitała wszystkich uczestników konkursu, Panią Dyrektor Hannę Subkowską – Wójcik, pozostałych zaproszonych gości oraz przedstawiła komisję konkursową w skład której weszły panie:

- Grażyna Dawidowska – przewodnicząca

- Sabina Drywa

- Renata Gojtowska

Po zmaganiach konkursowych komisja udała się na obrady, a uczestnicy konkursu i goście świetnie bawili się śpiewając szanty. Po zakończeniu obrad głos zabrała przewodnicząca komisji, która skierowała ciepłe słowa do wszystkich wykonawców oraz odczytała wyniki konkursu.

Po czym nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród zakupionych ze środków przyznanych z WFOŚ i GW w Gdańsku.

         Oto zwycięzcy:

- W kategorii klas szkoły podstawowej:

I miejsce – Julia Krause

II miejsce - Martyna Krefta

III miejsce – Małgorzata Wójcik

IV miejsce – Monika Keller

V miejsce – Julia Krefta

- W kategorii klas gimnazjalnych:

I miejsce – Agata Jaskulska

II miejsce - Natalia Bladowska

III miejsce – Sylwia Krtefft

IV miejsce – Rozalia Wenta

V miejsce – Jola Lejk

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY

Za pomoc w organizacji konkursu dziękujemy Pani Dyrektor Hannie Subkowskiej –Wójcik oraz nauczycielce muzyki Pani Dominice Formela.

Badania parametrów fizyko-chemicznych wód Jeziora Junno

Pierwsze badanie odbyło się podczas wakacji tzn.  na przełomie lipca i sierpnia. Wyznaczyliśmy trzy miejsca poboru wody i zbadaliśmy zawartość takich substancji jak: fosforany, azotany, amon oraz pH, a oto wyniki:

STANOWISKO I

a)      FOSFORANY (PO4) – 0 mg/l

b)      AZOTANY (NO3) – 0mg/l

c)      AMON (NH4) – 0,15mg/l

d)     pH – 8,5

STANOWISKO II

e)      FOSFORANY (PO4) – 0 mg/l

f)       AZOTANY (NO3) – 0mg/l

g)      AMON (NH4) – 0,20mg/l

h)      pH – 8,5

STANOWISKO III

i)        FOSFORANY (PO4) – 0 mg/l

j)        AZOTANY (NO3) – 0mg/l

k)      AMON (NH4) – 0,15mg/l

l)        pH – 7,0

Dnia 27.09.2013r. wybraliśmy się nad J. Junno po raz drugi w celu zbadania czystości jego wód.   Zabraliśmy ze sobą walizki ekobadacza i wyruszyliśmy po próbki wody. Wodę pobieraliśmy z trzech wcześniej już wyznaczonych miejsc, wzdłuż jeziora. Dalsze badania przeprowadzaliśmy w szkole, a oto ich wyniki:

STANOWISKO I

m)    FOSFORANY (PO4) – 0,2 mg/l

n)      AZOTANY (NO3) – 0mg/l

o)      AMON (NH4) – 0,10mg/l

STANOWISKO II

p)      FOSFORANY (PO4) – 0 mg/l

q)      AZOTANY (NO3) – 0mg/l

r)       AMON (NH4) – 0,05mg/l

STANOWISKO III

s)       FOSFORANY (PO4) – 0 mg/l

t)       AZOTANY (NO3) – 0mg/l

u)      AMON (NH4) – 0,0mg/l

FESTYN EKOLOGICZNY – „CHCĘ ŻYĆ NAD CZYSTYM JUNNEM”

    Dnia 30.09. 2013r odbył się Zielony przemarsz ulicami Kamienicy Królewskiej i Festyn ekologiczny pod hasłem „Chcę żyć nad czystym Junnem” w ramach projektu „Co Junno Kryje w szuwarach” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tym dniu zorganizowaliśmy warsztaty z pracownikiem Lasów Państwowych P. Krzysztofem Sieniek, który przybliżył nam walory przyrodnicze J. Junno oraz okolicznych lasów. Odbyło się również sprzątanie terenu wokół jeziora. W ramach tego dnia grupa młodzieży uczestnicząca w projekcie przygotowała dla społeczności szkolnej szereg konkursów ekologicznych,   w celu uwrażliwienia ich na piękno regionu i potrzebę dbania o ochronę najbliższego środowiska.

Więcej zdjęć z festynu.

      

 

 

JEZIORO KAMIENICKIE – NASZE JEZIORO

 

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na projekt pod hasłem „Jezioro Kamienickie - Nasze Jezioro”. Projekt ten jest adresowany do mieszkańców gminy Sierakowice, a w szczególności do społeczności Kamienicy Królewskiej.

Celem jest :

  • podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemu jeziora ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan czystości jeziora Kamienickiego,

  • zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w zlewni jeziora,

  • zapoznanie się z fauną i florą

  • jeziora i terenów przylegających do niego,

  • podjęcie przedsięwzięć proekologicznych,

  • uwrażliwienie na ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem i skażeniem,

  • wyrobienie zachowań związanych z oszczędzaniem wody,

  • promocja jezior i regionu,

Projekt jest proekologiczny i ma znaczący wpływ na uwrażliwienie społeczności lokalnej oraz zainicjowanie przedsięwzięć dotyczących poprawy jakości jeziora Kamienickiego. Zadania zawarte w projekcie będziemy realizować z młodzieżą gimnazjalną, także chcielibyśmy podjąć współpracę ze społecznością lokalną oraz instytucjami działającymi na tym terenie. Zaplanowaliśmy szereg działań w ramach projektu m.in. konferencję, heepening, wiele różnych konkursów oraz stałe badanie i monitorowanie wód Jeziora Kamienickiego.

                                                                                          Raport


Dnia 29 marca odbyła się w naszej szkole konferencja w ramach projektu Jezioro Kamienickie - Nasze Jezioro. Celem tego zebrania było zapoznanie zaproszonych gości z działaniami, które będziemy podejmować w czasie trwania projektu oraz zwrócenie uwagi na problem jakim jest zanieczyszczenie jeziora, nielegalne zrzuty ścieków czy śmieci wokół jeziora. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. In. P. Mateusz Drężek z Centrum Edukacji Ekologicznej w Szymbarku, który przybliżył nam temat Zagrożenia degradacyjne jezior, oraz P. Joanna Kuśnierz przedstawiciel Parków Krajobrazowych, która omawiała faunę i florę Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz samego Jeziora Kamienickiego.

    >>>

ZRÓB DOBRY UCZYNEK DLA LUDZI, ZWIERZAT I ŚRODOWISKA…

Dnia 19 maja fundacja ekologiczna ARKA zachęcała nas do obchodów Dnia Dobrych Uczynków, w co włączyliśmy się z wielkim zaangażowaniem. >>>

 

Konkurs fotograficzny - czerwiec 2011

  >>>

PRZYGOTOWYWANIE STOISKA ,,KROPLA WODY’’ NA PIKNIK RODZINNY

Jednym z zaplanowanych przez nas działań było przygotowanie stoiska ,,Kropla wody w naszych rękach’’ na coroczny rodzinny piknik. Zadanie polegało na przygotowaniu ulotki promującej projekt oraz jezioro Kamienickie, dodatkowo przygotowaliśmy drobne upominki dla najmłodszych oraz rebusy i konkursy o tematyce wodnej.   >>>

 

CYKL WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU JEZIORO KAMIENICKIE – NASZE JEZIORO

DNIA 22 WRZESNIA 2011 ROKU WRAZ Z PANEM JANUSZEM WOJCIECHOWSKIM UDALIŚMY SIĘ NA WYPRAWĘ PO KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ W CELU ODKRYCIA JEJ WALORÓW PRZYRODNICZYCH. NASZ PROWADZĄCY POSIADA OGROMNĄ WIEDZĘ, KTÓRĄ STARAŁ SIĘ PRZEKAZAĆ NASZYM UCZNIOM.  >>>

 

    

TELETURNIEJ WIEDZY - ,, CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE”

Kolejnym działaniem w ramach projektu był teleturniej wiedzy o Jeziorze Kamienickim, który odbył się 24 listopada 2011r. W teleturnieju brali udział uczniowie naszej szkoły począwszy od klasy VI do klasy III gimnazjum, po dwa zespoły dwu osobowe.