SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

Cyfrowa szkoła


 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

Ubezpieczenie

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Szkoły Podstawowej

w Kamienicy Królewskiej

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi ubezpieczenia NNW dzieci, zdecydowaliśmy wspólnie z organem prowadzącym szkołę, jakim jest Gmina Sierakowice, o wystąpieniu do firm ubezpieczeniowych z wnioskiem o przekazanie ofert ubezpieczenia grupowego NNW uczniów.

Dnia 14.09.2018 r. na spotkaniach z rodzicami przygotowane oferty zostaną Państwu przekazane i to Państwo jako rodzice zdecydujecie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W Państwa imieniu Rada Rodziców będzie odpowiedzialna za wszystkie czynności związane z ubezpieczeniem. Osoby, które chcą samodzielnie ubezpieczyć dziecko mogą to zrobić.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi ofertami.

 

Po wyborze przez rodziców najkorzystniejszej z ofert wpłaty będzie można dokonywać na konto Rady Rodziców lub u Skarbnika Rady Rodziców.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Kamienicy Królewskiej

Hanna Subkowska- Wójcik

INSTRUKCJA ZAWARCIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECKA

Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej

rok szkolny 2018/2019 1. Aby wykupić polisę trzeba wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 2. Na stronie pojawi się okienko w którym trzeba wprowadzić numer: g3znq
  i kliknąć przycisk SPRAWDŹ OFERTĘ

 3. Po zalogowaniu ukazuje się sześć wariantów ubezpieczenia. Wariant III to składka 33,30 zł wybrana przez rodziców na spotkaniu z rodzicami. Jednak każdy rodzic może zdecydować o indywidualnym wyborze oferty.

 4. Po wybraniu wariantu klikamy przycisk KUP UBEZPIECZENIE, a następnie zaznaczamy kwadraciki pod wybraną ofertą (są to oświadczenia i zgody na przetwarzanie danych). Ponownie klikamy KUP UBEZPIECZENIE przy wybranej ofercie.

 5. Pojawi się formularz zatytułowany „Uzupełnij dane osoby zgłaszającej osobę Ubezpieczoną”. Należy wypełnić formularz danymi osoby zgłaszającej małoletnich do ubezpieczenia (rodzic/opiekun prawny) – konieczne jest podanie adresu poczty e-mail rodzica/ prawnego opiekuna.

Następnie wpisujemy dane dziecka/dzieci zgłaszanych do ubezpieczenia (można ubezpieczyć w jednej polisie więcej niż jedno dziecko). Wpisane dane każdego dziecka zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku DODAJ OSOBĘ. Dodane dzieci pojawiają się na liście pod formularzem.

 1. Po wpisaniu danych wszystkich dzieci klikamy przycisk PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA.

 2. Po zapoznaniu się z podsumowaniem, na końcu strony zatwierdzamy całość przyciskiem PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI.

 3. Zostajemy przekierowani na stronę PayU. Wybieramy sposób dokonania płatności i wykonujemy przelew elektroniczny lub tradycyjny.

 4. Polisa ubezpieczonego ucznia/uczniów wraz z instrukcją zgłaszania szkody zostanie przesłana na adres e-mail rodzica podany w zgłoszeniu.

 

Załącznik nr 1     Załącznik nr 2    Załącznik nr 3  Załącznik nr 4  Załącznik nr 5  Załącznik nr 6

Załącznik nr 7     Załącznik nr 8    Załącznik nr 9  Załącznik nr 10