SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: spkamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

Cyfrowa szkoła


 

Przydatne linki:

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interkl@sa

Szkoła z Klasą

 

 

 

 

                 Aktualnotë

                  Rok szkolny 2019/2020

Dnia 05.10.2018 r. w Słupsku odbyło się XVIII Dyktando Kaszubskie organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz stowarzyszenie nauczycieli „Remùsowi Drësze”.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice szkoły podstawowej: klasy III: Michalina Koszałka, Julianna Zielonka, Marcelina Urban i Julia Kwidzińska z klasy VI oraz Nikodem Olak i Radosław Kurs z klasy VIII.

W trakcie dyktanda uczniowie mogli obejrzeć występy Zespołu Artystycznego "Marzenie" ze Słupska, Zespołów Kaszubskich "Lãbòrsczé słunuszka" i "Jantar" z Motarzyna oraz koncert Weroniki Korthals. Uczestnicy brali również udział w różnych warsztatach przygotowanych przez organizatorów.

Celem konkursu było podnoszenie rangi języka kaszubskiego jako standardowego, mierzalnego, wdrażanie zasad pisowni, propagowanie formy pisemnej języka kaszubskiego.

Gratulujemy uczennicy Michalinie Koszałka, której udało się przejść do drugiego etapu.

Wanoga do Serakòjc

Dnia 27 września uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej udali się na wycieczkę do Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach. Mieli tam okazję zwiedzać stałą ekspozycję muzealną, przedstawiającą wyposażenie tradycyjnego kaszubskiego domu. Muzeum istnieje od 12 października 1993 roku i zawiera ok 700 eksponatów. Uczniowie brali też udział w warsztatach muzycznych prezentujących typowe kaszubskie instrumenty muzyczne. Jednym z punktów programu był również spacer przez znany Park Ośmiu Błogosławieństw, gdzie mieści się Ołtarz Papieski. Zwiedziliśmy też Drewniany Zabytkowy Kościół, a przed świątynią poznaliśmy rzeźby pochodzące ze znanej kaszubskiej powieści „Życie i przygody Remusa”. Wyjazd został zrefundowany ze środków przeznaczonych na naukę języka kaszubskiego.

 

Rok szkolny 2018/2019

VI Pòwiatowò-Gminowi Kònkùrs

 Méster Bëlnégò Czëtaniô”

13 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mojuszu odbyły się gminne eliminacje konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô.”

Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podnoszenie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim.

Najmłodsi uczniowie mieli za zadanie pięknie przeczytać wylosowany fragment jednego wiersza Jana Brzechwy w tłumaczeniu Tomasza Fopkego, zaś starsi prezentowali wylosowany fragment jednego z opowiadań Danuty Stanulewicz „Balbina z IV b.”

Występ uczestników oceniała komisja według następujących kryteriów:

 • czystość i poprawność wymowy,

 • prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych,

 • melodię wymowy,

 • swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem.

Naszą szkołę godnie reprezentowały trzy uczennice. W kategorii kl. I-III wystąpiły dwie uczennice klasy drugiej: Julianna Zielonka oraz Michalina Koszałka. Natomiast w kategorii kl. IV-VII wzięła udział Paulina Wenta z kl. IV. Jury przyznało III miejsce Juliannie Zielonka, zaś II miejsce zajęła Michalina Koszałka. Natomiast Paulina Wenta otrzymała wyróżnienie. Warto podkreślić, że nasza uczennica Michalina Koszałka zakwalifikowała się do finału powiatowego.

Szkolny Konkurs „Méster bëlnégò czëtaniô”

7 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kamienicy Królewskiej odbył się szkolny etap konkursu „Méster bëlnégò czëtaniô.”

Celem konkursu jest :

 • popularyzacja literatury i kultury kaszubskiej;

 • rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim;

 • podnoszenie rangi języka kaszubskiego;

 • doskonalenie kultury żywego słowa;

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim;

 • doskonalenie sztuki interpretacji tekstu;

 • zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i stowarzyszeniami promującymi kulturę kaszubską.

Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I –III oraz kl. IV-VII.

Młodsi uczniowie mieli za zadanie pięknie przeczytać wylosowany fragment jednej z bajek Brzechwy w wersji kaszubskiej, zaś starsi uczniowie prezentowali wybrany fragment książki Danuty Stanulewicz „Balbina z IV b”.

Występ uczestników oceniała komisja według następujących kryteriów:

 • czystość i poprawność wymowy,

 • prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych,

 • melodię wymowy,

 • swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem.

W kategorii kl. I-III wystąpiło sześć uczennice kl. II: Michalina Koszałka, Alicja Zieman, Julianna Zielonka, Nina Wójtowicz, Anna Lejk oraz Nikola Pioch. I miejsce zajęła Julianna Zielonka, II – Michalina Koszałka, a III – Alicja Zieman.

W kategorii kl. IV –VII wystąpiła 1 osoba – uczennica kl. IV – Paulina Wenta, która nie miała konkurencji w tej kategorii. Laureatki dwóch pierwszych miejsc: Michalina Koszłak, Julianna Zielonka oraz Paulina Wenta będą reprezentować naszą szkołę na eliminacjach gminnych 13 listopada w Mojuszu.

 

Gminne eliminacje Konkursu Twórczości w Języku Kaszubskim organizowane

przez ZK-P oddział w Sierakowicach.

Dnia 26.10. 2018r. odbył się w Gimnazjum w Sierakowicach Konkurs Twórczości Literackiej w języku kaszubskim.

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

 • Marcelina Urban – klasa V- uczennica zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych klas od IV- VI

 • Radosław Kurs – klasa VIIa

 • Hubert Leszczyński – klasa IIIa gimnazjum - uczeń otrzymał III miejsce w kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Celem konkursu jest zachęcanie i wdrażanie uczniów do pisemnego wypowiadania się w języku kaszubskim.

Nagrody wręczyli uczniom przedstawiciele ZK- P o. Sierakowice – przewodniczący p. Jan Drywa oraz pan Zbigniew Wenta.

   

 

Wycieczka do Gdyni

w ramach projektu „Kaszuby na fali”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej z klas II-VI uczęszczający na lekcje języka kaszubskiego wzięli udział w projekcie „Kaszuby na fali”, dofinansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 22 października wybrali się do Akwarium Morskiego w Gdyni, gdzie uczestniczyli w warsztatach poświęconych morskiej przyrodzie. Opiekunami wycieczki były panie: Wioletta Winczewska, Alina Treder, Anna Figura i Małgorzata Studzińska.

Zajęcia miały na celu:

 • poznawanie morskiej przyrody w regionalnym języku,

 • uświadomienie uczniom zagrożeń dla środowiska morskiego na Kaszubach,

 • kształtowanie odpowiedzialności za dbanie o nasze dziedzictwo kulturowe,

 • bogacenie słownictwa w języku kaszubskim.

Uczniowie niczym naukowcy z laboratorium badali pod mikroskopem morskie stworzenia. Oglądali prezentację multimedialną na ich temat, słuchali bajki związanej z podwodnymi zwierzętami. Aktywnie uczestniczyli w zabawach, grach i zajęciach zespołowych. Nabyli umiejętność obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciągania i formułowania wniosków. Hasło przewodnie projektu brzmiało: „Poznaj, aby zachować.” Warto podkreślić, że uczniowie zgłębiali wiedzę o morskiej przyrodzie w języku kaszubskim. Przy okazji zwiedzili całe Akwarium Morskie, gdzie odkrywali i podziwiali tajemnice podwodnego świata, w tym okazy pochodzące z różnych rejonów świata.

 

Wizyta w Zagrodzie Edukacyjnej „Pod lipą”

Uczniowie z klas: I, II, III oraz IV uczęszczający na zajęcia języka kaszubskiego, spędzili słoneczny wtorkowy dzień w urokliwym gospodarstwie agroturystycznym "Pod lipą", usytuowanym w Kamienicy Młyn. Gospodarze Siedliska, Państwo Sabina i Andrzej Kreftowie, przygotowali dla dzieci wiele atrakcji w ramach jesiennego Święta Pieczonego Ziemniaka.

Dzieci obejrzały stare maszyny rolnicze oraz sprzęty gospodarstwa domowego. Miały okazję sprawdzić, czy łatwo wyprać koszulę na tarze. Przekonały się, czy noszenie wody w nosidłach było lekkie. Próbowały też oddzielić groch od innych nasion, co wymagało od dzieci dużej cierpliwości i wytrwałości, więc niektórzy nie ukończyli swojej pracy. Później udały się do lasu w poszukiwaniu różnych rzeczy. Po powrocie czekała na nich pyszna zupa ziemniaczana, przygotowana przez panią Sabinę oraz kanapki ze smalcem i ogórkiem.

Następnie każdy uczeń miał możliwość zaprezentować własne talenty i kreatywność podczas wykonywania „ziemniaczanego stworka.” Ponadto dzieci wykonały z drewna anioły.

Kolejnym punktem spotkania były gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz wspólny posiłek przy ognisku składający się ze smażonych ziemniaków i grillowanych kiełbasek. Na zakończenie niemałą sensację wywołało pojawienie się tajemniczej postaci – kaszubskiego Srela. To był niezapomniany dzień, pełen wrażeń, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

 

XVII Dyktando Kaszubskie w Kolbudach

Dnia 13.10.2018 r. w Kolbudach odbyło się XVII Dyktando Kaszubskie organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, stowarzyszenie nauczycieli „Remùsowi Drësze”

Naszą szkołę reprezentowały uczennice szkoły podstawowej: Marcelina Urban i Julia Kwidzińska z klasy V; uczniowie gimnazjum: Julia Krause, Roksana Lejk, Jakub Jeliński oraz Hubert Leszczyński.

W trakcie dyktanda uczniowie mogli obejrzeć występ Dziecięcego Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Tuchlińskie Skrzaty i zespołu "Kaszuby" z Kartuz oraz koncert Weroniki Korthals.

Celem konkursu było podnoszenie rangi języka kaszubskiego jako standardowego, mierzalnego, wdrażanie zasad pisowni, propagowanie formy pisemnej języka kaszubskiego.

Wyjazd do Gdańska – Wanoga do Gduńska

Dnia 17 września uczniowie klas: VI, VIIA i VIIB wybrali się do Gdańska po „odbiór” nagrody głównej (bezpłatny udział w zajęciach parkur, w strefie trampolin, strefie kalisteniki), którą wspólnie wygrali w maju 2018. Konkurs polegał na ułożeniu z ludzkich ciał napisu „MOVEMENT ARENA”. Na miejscu naszą młodzieżą zajęli się instruktorzy, którzy wycisnęli z nich siódme poty. Różnorodność oraz ilość urządzeń i przeszkód w Movement Arenie spowodowała, że zajęcia upłynęły jak z bicza strzelił, a nasza zmęczona młodzież musiała uzupełnić kalorie…

Naszym celem było poznanie jednego z najciekawszych miejsc historycznej stolicy Kaszub, więc po posiłku ruszyliśmy na stare miasto. Maszerując ulicą Długą, podziwialiśmy piękne starogdańskie kamienice i mijając malownicze kawiarenki dotarliśmy do fontanny Neptuna – Swiãtégò Krësztofa (Boga  wód, chmur i deszczu). Interesującym punktem zwiedzania była wizyta w manufakturze słodyczy, gdzie młodzież mogła zaobserwować proces produkcji słodkości oraz zakupić małe co nieco o nazwie „Ciuciu”. Zmęczeni ale zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną. Opiekunami na wycieczce były p. Grażyna Dawidowska, Sabina Wiśniewska oraz p. Anna Naczk.


 Rok szkolny 2008/2009

 

 

                             Diskoteka

 

16 rujana w naszi szkole bëła pierszô w tim roku szkolnym diskoteka zorganizowónô bez Uczniowsczi Samorząd. Obczas zabawë szkołowy dzecë dozérelë szkólny: D. Zalewskô, S. Wiszniewskô, E. Wejer a téż B. Leszk. Wszëtcë sa widzało bawilë. 

 

 

                          Dzéń Papiesczi

 

16 rujana 2008 roku pod zéwiszcza „Jan Paweł II - wëchowôwcą młodzëznë” wë ju postapny rôz obchôdelë Dzéń Papiesczi. Dlô utceniô 30-ti roczëznë p?ntifikatu Jana Pawła II szkołowé dzecë Zespołu Szkołów w Królewsczi Kamińcë przedstawia program słowno-muziczny, na jaczi złożëłë sa wiérztë Karola Wojtëłë ji polsczich poétów, wëjimczi papiesczich kôzaniów a téż religijné piesnie. Przëbôcziwalë cażczi dzectwo ji młodosc Ojca Swiatégo, Jego droga do ksażëstwa ji papieżstwa. Przëbôczëlë téż papiesczi nôuczanié sczerowóny do młodzëznë. Dzéwczata ze szkołowégo churu „pół szporta, pół po prôwdze” pod „taktówką” szkolny Wastnë Dominiczi Fórmela zaspiéwałë pôra religijnëch piesniów – w tim oblëbioną bez Ojca Swiatégo „Barka”.

 

 

                              Sztafétowé biedżi na prost

 

8 rujana 2008 roku na môlu Uczniowsczégo Klubu Sportowégo „Wiking” odprôwiałë sa Obéńdowé Sztafétowé Biedżi na prost 10 razy po 1000 métrow zwëchtowóné bez direktor Zespołu Szkołów w Królewsczi Kamińcë Wastną Hanna Subkowską -Wójcëk, a téż bez Wastną Anna Bojanowską – szkólną od gimnasticzi.

 

01.10.2008 r. Swiãto piekłi bùlwë

 

1 rujana 2008 rokù nômłodszi ùczniowie naji szkòłë (kl.0-III) ze swòjima szkólnyma (I.Fùrman, A. Tréder, D. Zelewskô, Ù. Baska) wbrew sã na wanagã do Kamienicczégò Młëna na ,,Swiãto Piekłi Bùlwë”. Më bëlë na gòscenie ù Wastostwa Sabinë i Andrzeja Kreftów.

W baro piãkno, a bëlno zrëchtowònym celce. Ùczniowie wësłëchelë òpòwiesców ò bùlwie, a późni biôtkòwelë sã w kònkùrsu, chto nôwicy wié ò bùlwach.

Pòspólné grë, zabawë a kònkùrs bëłë dobrą leżnoscą cobë sã lepi pòznac a pòlëdac. Pòzni wszëtcë pòtkele sã przë ògniskù, cobë szmakac piekłą worztã ji piekłé w pòpiele pùlczi.

         Wiôldzé dzãka Wastóm Sabinie i Andrzejowi Kreftóm za wiôlgą robòtã dlô naszi szkòłë.

 

22.09.2008 r. Czëszczenié swiata 

 

W tim rokù akcëjô ,, Czëszczenié swiata” òdbëła  sã òd 19 do 21 séwnika. Znakã latosy akcëji bëła ,,Wëczëszczimë razã lasë”. Lasë są jednym z ôwikszich skarbów rodë w najim kraju, z jaczima mómë doczink colemało  kòżdégò dnia. Prôwda je takô, że prawie w całi Pòlsce w lasach je fùl smieców, są  òne niszczony, a téż pòdpôliwòny. Lesny sami nie dadzą radë z tim problemã. Múszimë wszëtcë ò nie dbac, ji je chronic.

Dlôte téż najô wespòlëzna szkòłowô włączëła sã do ti akcëji.

W pòniedzôłk 22 séwnika ùczniowie pòspólno ze szkólnyma szlë sprzątac òkòlé Królewsczé Kamińcë, a téż lasu, co je wkół szkòłë.  Wastnô Direktor da kòżdi klasë sztëk, co mielë sprzątac. Rozda wszëtczim rãkawice ji miechë na smiecë, ji tej më szlë. Bëła baro brzëdkô pògòda, ale wszëtce baro mòckò zbiérelë,lawetka naji

nômłodszi ùczniowie.

 

26.09.2008 r. Zajãca na môlu żeglarzczim „WIKING” „ Zdrów a bezpieczno”

 

W snôżi słuńcowi séwnikowi dzéń ùczniowie z klasów òd 0-III szlë na terenowé zajãca na môlu żeglarzczim WIKING przë Kamieniczcim jezorze zrëchtowóny bez jinstruktora wastã Tadeùsza Żurka. Ne zajãca miałë pòkôzac profitë, jaczé dlô zdrowégò mô rësznota na swiéżim lëfce, a téż zachãcëc do te, cobë rëszno òdpòcziwałë na naszich jezorach.

 

01.09.2008 r. Wёjimk przemòwё wastnё direktor Hanna Supkowska Wójcik na zaczãcé szkòłowégò rokú 2008/2009

 

Kochów dzecё, drogô młodzёzno,tczёwôrtni starszi,drёszczi i drёszё szkólny! W jimieni wszёtczёch witóm serdeczno dzecё, jaczé wrócёłё szczãslёwie do swòji szkòłё pò latnych ferjach.

Witóm starszich, chtërny téż wéspół ze wszëtczima szkólnyma naczinają  nowi rok robòtë.

(…) Kòżdi młodi człowiek mô bëc przërëchtowóny do dzejaniégò w nowich czasach. Miòłbë bëc ubarwiony we wiédzã jakã gò obrani w rozmajitich żëcowëch sztërkach. Wiédza mô obowiązk pòmôgac człowiekowi zëc lepi i przënôleżno.

Ta szkóła bãdze drëgą wają chëczą. To maji pòspólcô dzëcz. Muszicië dbać ò jegò dobré miono.Żëczã wszëstczim dzecóm udówégò szkołowégò rokù 2008/2009.

Starsich proszã ò wespółrobòtã w wëchòwanim wajich dzecy.Nowi pokolenié ùrôbiô nié le blós wiédzã zapisóną w ùczbòwnikach  we fòrmie definicëjiów.

Nowi pòkòlenié urôbiô przéde wszëtczim dobri przëkłôd starszich.

Tegò w jaczi spòsób rozwiązëjemë problemë, jak radzymë so w cãżczich sytuacëjach.

Że òd dzysô bãdzeta, jak do skarbùnczi cëskac dëtczé. Dëtczé jaczi w wajim przëpôdkù są dobrima stopniama, dobrą wiédzą i robòtą. Ta skarbùnkã  czedës w przińdnoscë rozbijeta i bãdzeta kòrzëstac z wikszich abò miészich profitów. Bãdzeta kòrzëstac z wiédzë i tegò, co wa rozmiejeta, a òd te bãdze zanôlégac waji szczãslëwé żëcé. Nie tracëta ani jednégò dnia.

Waji dzectwo w ti szkòle mô bëc robòcy ale téż szczâslëwi. Szkòlny mògą zagwësnic, że zrobią wszëtkò żebë wa czelë sã ùbëtni w mùrach waji szkółë. Dzectwò to piãkny cząd w żëcu  człowieka. Nié mòżeta zmarnowac ani jednégò dnia na smùtk i kłopòt.

Czë jesmë rzetelny, czë jesmë dobri i żëczlëwi dlô jinszëch. Prawie tak samò jak më, bãdą robiłë naji dzecë żëczã  wszëtczim ùcznióm , starszym  szkolnym i robòtnikóm szkòłë wszëtczègò bëlnègò. Szkòłowi rok 2008/2009 je òdemkłi!