ZESP”£ SZK”£ W KAMIENICY KR”LEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Krůlewska

tel./fax 58- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

   

Aktualnoúci

Kalendarium

Konkursy

OsiĻgniÍcia

Plan lekcji

DyŅury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

SamorzĻd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodzicůw

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Jezioro Kamienickie...

Rozbudowa szko≥y
 

Przydatne linki:

UrzĻd Gminy Sierakowice

Kuratorium GdaŮsk

Interkl@sa

Szko≥a z KlasĻ

 

Album przedszkolakůw

Muzyka myúliwska

DzieŮ Dziecka w oddziale przedszkolnym 0a

DzieŮ sportu

ZajÍcia o ruchu drogowym

BaŮki mydlane

Miko≥ajki w klasie 0a

Zimowe drzewa

Puszczanie baniek mydlanych

Jesienny spacer