ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ

ul. Szkolna 19

83-342 Kamienica Królewska

tel./fax 058- 681 92 02   e-mail: zskamienicakrolewska@wp.pl

 

Aktualności

Kalendarium

Konkursy

Plan lekcji

Dyżury nauczycieli

Sport

Uczniowie

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sekretariat

Rada Rodziców

Biblioteka

Pedagog

Sponsorzy

Regulaminy

Rekrutacja

Galeria

Archiwum

Absolwenci

5 - latki w szkole

Boiska ORLIK 2012

Jezioro Kamienickie...

Rozbudowa szkoły

Sejm

Projekty

Projekty uczniowskie

Podręczniki

Przydatne linki:

MEN

Urząd Gminy Sierakowice

Kuratorium Gdańsk

Interklasa

Szkoła z Klasą

 

Historia Sejmu Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Ciekawostką jest, że Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie. Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy wicedyrektora ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu i Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały wtedy na temat „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Kolejnym sesjom SDiM nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie Zespołu Organizacyjnego. Od XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa. Pomocy w organizacji udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej w poszczególny edycjach konkursu

Sejm Dzieci i Młodzieży XXII - Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.

                XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży  dotyczy działań w ramach tematu: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.”

 Z projektu ustawy o miejscach pamięci narodowej wynika że jest to: „Grób lub cmentarz wojenny, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, nieruchomość lub obiekt budowlany lub też jego pozostałości upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pamiątkowa”.

                Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny biorą udział w projekcie. Tomasz Bulczak i Damian Wenta realizują zadania:

- zapoznanie się z literaturą dotyczącą okupacji i działalności Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf

Pomorski”

- zorganizowanie rajdu rowerowego, którego celem było

upamiętnienie poległych partyzantów TOW „Gryf Pomorski”

- przeprowadzenie badania (ankiety skierowanej

do mieszkańców)

- zorganizowanie lekcji historii „Miejsca Pamięci” dla uczniów

z Szkoły Podstawowej w Załakowie

- przeprowadzenie wywiadu z panem Józefem Klasą

- wywiad z panem Zygmuntem Kwidzińskim synem Jana Kwidzińskiego poległego w 1944 roku

w trakcie obławy na bunkier „Gniazdo Gryfitów”

- udział w 72 rocznicy śmierci porucznika Józefa Dambka przywódcy TOW „Gryf Kaszubski”

- rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej www.mlodesierakowice.pl (umieszczanie

artykułów)

Działania podejmowane przez dwuosobowy zespół ocenione zostaną 29 kwietnia bieżącego roku. Życzymy powodzenia !

 

XXI sesja Sejm Dzieci i Młodzieży

“ Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”

W tym roku do udziału zgłosić się mogły dwuosobowe zespoły, które miał przeprowadzić badania na wybrany temat, w lokalnej przestrzeni publicznej.

 

„Droga dzieci do szkoły, czyli troska o przyszłe pokolenia” - Martyna Lejk, Paulina Mielewczyk.

 

Celem naszego badania było przede wszystkim uzyskanie informacji dotyczących naszej miejscowości. Przeprowadziłyśmy ankietę w której zapytałyśmy się, jakie są problemy
i korzyści wynikające z mieszkania w małej miejscowości Pałubice. Aby poinformować społeczność lokalną, przygotowałyśmy ogłoszenia w formie plakatów w najbardziej uczęszczanych miejscach. Ankietę
  umieściliśmy na pocztówkach, które same wykonałyśmy, ponieważ nasza miejscowość nie ma bogatej historii. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na nasz apel, i przygotowane przez nas pytania badawcze. Podczas spotkania skupiliśmy się głównie na problemie związanym z bezpieczeństwem dzieci, młodzieży i osób dorosłych na drodze.

Pytania badawcze:

Jakie pozytywne zmiany dostrzega Pan/Pani w miejscowości Pałubice?

Czy w miejscowości Pałubice potrzebne są jakieś zmiany?

Jakie można podjąć działania aby w Pałubicach zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych?

W jaki sposób mieszkańcy mogą zmienić najbliższe środowisko lokalne?

W badaniu wzięli udział dorośli oraz młodzież, ponieważ także ona chce poprawić swoje bezpieczeństwo. Ze wszystkimi ankietowanymi spotkaliśmy się w domach, ponieważ pogoda popsuła nam nieco plany. W działaniach mających na celu organizację przedsięwzięcia włączyli się nasi przyjaciele, mieszkańcy miejscowości oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej. Właściciel sklepu wyraził swoją zgodę na przeprowadzeniu badania na terenie prywatnym, to jedyne miejsce publiczne, w którym spotkać można mieszkańców.

Wnioski:

1. Palącym problemem jest, brak jakichkolwiek przejść dla pieszych w okolicy przystanków autobusowych (miejsca są nieoznakowane).

2. Z naszych badań wynika iż mieszkańcy Pałubic jednogłośnie stwierdzili, że w naszej miejscowości brakuje oświetlenia przy tej drodze wojewódzkiej.

3.Większość osób stwierdziła iż brakuje tu chodników i poboczy dla pieszych i rowerzystów.

4.Przedstawienie problemu sołtysowi i radnym.

Plan działań:

-przeprowadzenie ankiety

-opracowanie wniosków/ podanie ich do publicznej wiadomości

-zebranie podpisów pod petycją od mieszkańców Pałubic i wysłanie jej do Zarządu Dróg Wojewódzkich wskazując potrzebę oznakowania miejsca dla pieszych znakami D- 6 oraz P-10

-przedstawienie problemu bezpieczeństwa w miejscowości Pałubice radnym Gminy Sierakowice (przedstawienie problemu na sesji)

Lokalna społeczność zadeklarowała się, że z chęcią podpiszą petycje i zaangażują się w nasz plan działań. Mieszkańcy Pałubic są jednomyślni jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

 

„Zmiana naszej plaży na lepsze” – Julia Koszałka, Wioleta Czaja

 

Badanie zaczęłyśmy od spotkania w sobotnie, kwietniowe popołudnie w centrum Kamienicy Królewskiej. Po zebraniu się określonej liczby osób wyruszyliśmy nad  jezioro Junno, na  którego temat była ankieta. Po dotarciu wytłumaczyłyśmy wszystkim zebranym cel naszego spotkania i rozdałyśmy ankiety. W trakcie jej wypełniania nagrałyśmy krótki film reportażowy. Po zebraniu ankiet uczestników naszego badania czekał słodki poczęstunek.


Pytania badawcze:


1.Czy plaża nad jeziorem Junno jest bezpiecznym miejscem ?
1.1 Co można zrobić aby to miejsce stało się bezpieczne ?
2.Czy w okolicy plaży znajduje się wystarczająco dużo koszy na śmieci ?
3.Czy plaża jest zadbana ?
3.3 Co można w niej zmienić ?
4.Co według Pana/Pani mogłoby przydać się na plaży ?
5.Czy jest to dobre miejsce dla dzieci ?
6.Czy rozrywki znajdujące się nad jeziorem przyciągnęłyby mieszkańców wsi ?
7.Jaki jest najgorszy problem otoczeniu kąpieliska ?
8.Jakie  atuty ma plaża nad jeziorem Junno ?W badaniu wzięło udział 15 osób w tym 5 osób dorosłych i 10 w przedziale wiekowym 11-16 lat. Uznałyśmy, że każdy powinien mieć prawo do wyrażenia swojego zdania na temat zmiany przestrzeni wokół jeziora. Nie ważne czy ktoś ma 12 lat czy 29 lat każdy ma inne potrzeby i prawo do przedstawienia swoich własnych potrzeb i pomysłów. W ramach naszego projektu udało nam się zaprosić przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół z Kamienicy Królewskiej. Dodatkowo odwiedziłyśmy mieszkańców miejscowości w domach, aby wypowiedzieli się w jaki sposób można uatrakcyjnić teren nad jeziorem Junno. 


Wnioski z przeprowadzonych rozmów i ankiet:


- najistotniejszym wnioskiem jest zatrudnienie ratownika, który zadba o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów spędzających czas nad jeziorem
- zamontowanie boi wyznaczających głębokość
- zagospodarowanie plaży, budowa miejsca na gry plażowe np. siatkówka, plac zabaw
- budowa mini placu zabaw dla najmłodszych Wyniki naszego badania  zostały przedstawione na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej, dodatkowo przekazaliśmy również wnioski sołtysowi. W szkole na godzinach wychowawczych przeprowadzimy zajęcia przedstawiające wnioski mieszkańców ,oraz pomysły w jaki sposób  będzie można wprowadzić  je w życie. Mieszkańcy chcą się włączyć w realizację tego projektu, aby zmienić przestrzeń nad jeziorem,  oraz zadbać o bezpieczeństwo.

Wnioski:


Naszym głównym pomysłem na działanie jest zorganizowanie wraz z naszymi rówieśnikami "Dnia Czystości Jeziora". Następnie  zbudowanie koszy na odpady i umieszczenie ich nad jeziorem. Chcemy również zgłosić się do władz gminnych z prośbą o rozważenie propozycji zatrudnienia ratownika oraz pomoc w sfinansowaniu boi, oznaczających daną głębokość.

XX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

”Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość
i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”

2014r.

Posłowie:

- Oliwia Jelińska

- Oliwia Zblewska

Uczniowie z całego kraju uczestniczą w projekcie edukacyjnym „SEJM DZIECI  I MŁODZIEŻY”. O miejsce w ławach poselskich z Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej walczą uczennice klasy III gimnazjum – Oliwia Jelińska i Oliwia Zblewska. 28 kwietnia 2014 roku odbyła się debata pt. ”Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?”. W debacie wzięli udział dyrekcja szkoły, przedstawiciele rady rodziców, samorządu uczniowskiego, nauczyciele i uczniowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wicedyrektor Zespołu Szkół w Gowidlinie Aleksandra Stark (wraz z uczniami), koordynator Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach Karolina Radowska, sołtys Kamienicy Królewskiej Maria Marcińska. Aby zainteresować młodych ludzi polityką, sformułowano wspólne wnioski, wśród nich znalazły m.in.: wyeliminowanie  przekonania, że jeden głos nie jest w stanie nic zmienić,  zaaranżowanie gminnej konferencji mającej na celu zachęcenie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu demokratycznym, większe zaangażowanie  ludzi młodych w lokalne stowarzyszenia, organizowanie forów, spotkań  z radnymi i ekspertami. Wszyscy uczestnicy zgodzili się również z tym, iż młodzież nie ma wzorców i autorytetów politycznych.

Uczennice klasy III gimnazjum Oliwia Jelińska i Oliwia Zblewska po przygotowaniu i przeprowadzeniu debaty  pt. ”Nie tylko wybory - jak młodzi mogą wpływać na rzeczywistość i aktywnie uczestniczyć w demokracji?” otrzymały mandaty poselskie. Pierwszego czerwca uczestniczyły w obradach „XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży”, gdzie tematem przewodnim były wybory parlamentarne. Obrady prowadzili wybrani marszałkowie SDiM oraz pani Marszałek Ewa Kopacz i wicemarszałkowie Sejmu RP. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele rządu: Wicepremier pan Janusz Piechociński i Podsekretarz Stanu w MEN pani Ewa Dudek oraz Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak. Podobnie jak parlamentarzyści, młodzi posłowie i posłanki uczestniczyli w debacie, przedstawiając swoje racje i argumenty. Po dyskusji nad projektem uchwały w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich posłowie SDiM podjęli uchwałę, która przedstawiona zostanie polskiemu parlamentowi.

Prezentacje

Zdjęcia

Ankieta

XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Szkoła Demokracji”

2012 r.

Posłowie:


- Agata Czaja

- Anna Dobek

- Aleksandra Woźniak

- Jolanta Lejk

Demokracja w szkole i samorządność - to główne zagadnienia XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który jak co roku zebrał się przy Wiejskiej w Międzynarodowym Dniu Dziecka. W związku z tym, że obecny rok ogłoszony został przez Sejm rokiem Janusza Korczaka, tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia była jedna z głoszonych przez Niego idei, iż - Nie ma dzieci są ludzie, prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka.

-Nauka demokracji i samorządności jest najważniejszym zadaniem każdego obywatela (...) Chciałabym aby Wasze dzisiejsze posłowanie było nie tylko nagrodą za zaangażowanie i trud, nie tylko przygodą, ale także lekcją prawdziwej demokracji - powiedziała podczas rozpoczęcia posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży marszałek Sejmu Ewa Kopacz. - Zasiedliście dziś w ławach poselskich, wiem, że w ten sposób spełniło się jedno z Waszych marzeń. Marzenia jednak nie spełniają się same, żeby znaleźć się w tym miejscu potrzebny był wysiłek, ciężka praca i talent - dodała marszałek.

Wszyscy posłowie SDiM zostali wyłonieni w drodze konkursu do którego zgłosiło się w tym roku aż 1600 kandydatów. Uczniowie, ubiegający się o mandat posła, mieli za zadanie przeprowadzić szkolną debatę na temat demokracji w szkole i samorządności. Na podstawie oceny zgłoszonych projektów, zakwalifikowanych zostało 460 uczniów z gimnazjów i szkół średnich. Podziału mandatów dokonano proporcjonalnie do liczby uczniów w województwach.

Podczas tegorocznych obrad na sali plenarnej obecni byli m.in. minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

- Będziecie dyskutować o szkole demokracji, czyli szkole, która przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznym społeczeństwie i pozwala uczniom i uczennicom, na określonych warunkach, współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji ich dotyczących - zwróciła się do posłów SDiM minister Krystyna Szumilas.

Debata młodzieży na sali plenarnej okazała się równie emocjonująca jak obrady „dorosłego” Sejmu. Młodzi parlamentarzyści zgłosili aż 30 poprawek do procedowanego projektu uchwały. Burzliwe okazały się również same głosowania. W rezultacie SDiM przyjął uchwałę, a posłowie na zakończenie posiedzenia wykonali „meksykańską falę” w geście pojednania. Następnie, podczas specjalnie zorganizowanego briefingu, młodzi marszałkowie złożyli uchwałę na ręce marszałek Sejmu Ewy Kopacz. - Mamy nadzieję, że projekt, który razem przyjęliśmy pomoże wprowadzić zmiany, które poprawią funkcjonowanie wszystkich szkół w Polsce i polskiej oświaty - mówiła marszałek SDiM Zuzanna Zapotoczna.


PRACE

ZDJĘCIA

UCHWAŁA

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

"Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej"

2011 r.


Posłowie:


- Monika Bulczak

- Bartosz Wójcik


XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 2011 roku w Warszawie. Wiodącym tematem był „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”.

Organizatorem XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

ZDJĘCIA

PRACE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNEXVI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Samorząd Uczniowski – debata”

2010 r.


Posłowie:


- Klaudia Kuchta

- Irena Miszk

- Justyna Brzeska


20 kwietnia 2010 roku w Zespole Szkół w Kamienicy Królewskiej odbyło się spotkanie uczniów klas gimnazjalnych. Celem debaty było podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego oraz wspólna rozmowa wraz z zaproszonymi gośćmi  na tematy:

- Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski? Nasze pomysły i dobre praktyki

- Jak przygotować i zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego, żeby były one świętem demokracji w szkole.


Drużyna z naszej szkoły, zakwalifikowała się do udziału w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Młode posłanki: Klaudia Kuchta, Irena Miszk i Justyna Brzeska, autorki wyróżnionej w województwie pomorskim debaty, wyjechały do Warszawy na obrady.ZDJĘCIA


XV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Młodzi wobec wydarzeń roku 1989”

2009 r.

Posłowie:

- Natalia Borek

XV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 2009 roku w Warszawie. Ubiegający się o mandat posła uczniowie pisali pracę na jeden z następujących tematów:

1. Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez 70 lat działała na rzecz demokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby żyło się lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?

2. Co możemy jeszcze zrobić, żeby Polska była silna i bezpieczna? W jaki sposób demokracja wpływa na umocnienie pokoju na świecie? Jak ważne są dla pokoju prawa człowieka i wzajemny szacunek? Co ja mogę zrobić dla pokoju w świecie - czy mogę cokolwiek?

3. Co znaczą dziś słowa Jana Pawła II, że nie ma wolności bez solidarności, kiedy myślę o Polsce, a co znaczą kiedy myślę o świecie? Czym się chwalę, a czego się wstydzę, kiedy rozmawiam o Polsce z kolegami z innych krajów - jak mogę to zmienić? Czy są Polacy za granicą, którym powinniśmy pomagać; na czym ta pomoc ma polegać?

Natalia Borek uczennica Zespołu Szkół w Kamienicy Królewskiej za pracę otrzymała tytuł Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jej praca została dodatkowo wyróżniona dlatego też uczennica 16 maja 2009 r. obradowała w Komisjach Problemowych w Warszawie wraz ze swoimi rówieśnikami z pozostałych województw. Kolejnym etapem było zebranie się wszystkich 460 posłów 1 czerwca 2009 r. w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Tego dnia reprezentanci dzieci i młodzieży z całej Polski mieli niepowtarzalną okazję zaprezentować swoje opinie i wnioski dotyczące problemów współczesnego świata, naszego kraju i środowiska. Była to też unikalna okazja dla młodych ludzi na poznanie tajników działania demokracji i polskiego parlamentu.

Relacja z XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zawierała następujące elementy:

  1. Otwarcie obrad XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

  2. List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

  3. List Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

  4. Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall

  5. Wystąpienie Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego

  6. Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

  7. Uroczyste podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia wydarzeń 1989 roku

ZDJĘCIA

XIV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Poseł naszych marzeń – szkic do portretu”

2008r.

Posłowie:

- Krzysztof Bigus

4 grudnia 2007 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski wyraził zgodę na przygotowanie i odbycie kolejnej Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z tradycją Sejm Dzieci i Młodzieży obradował w dniu 1 czerwca 2008 roku. Była to już XIV Sesja tego Sejmu – a jej wiodące hasło brzmiało „Poseł naszych marzeń – szkic do portretu”. Uczniowie ubiegający się o mandat posła musieli napisać pracę na następujące tematy:/font>


I. Poseł w wybranym okresie historycznym i współcześnie.

II. Kryteria, które powinien spełniać kandydat na posła.

III. Twoje wystąpienie poselskie w sprawie dla Ciebie najważniejszej

Wojewódzki Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży' 2008 w woj. pomorskim dokonał oceny prac konkursowych. Każda praca konkursowa była oceniana przez dwuosobowe zespoły oceniające (nauczyciel i uczeń). Komisja przeanalizowała i oceniła zgłoszone wszystkie prace konkursowe. Liczba rozkodowanych prac odpowiada liczbie przyznanych 27 mandatów na posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży dla woj. pomorskiego przez Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Z pośród trzech prac odesłanych do kuratorium oświaty, jedna osoba Krzysztof Bigus otrzymała tytuł Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Więcej informacji na stronie: http://edukacja.sejm.gov.pl